top of page

ETIKETTE/REGLER

Karate-etiketten beskriver, hvordan man begår sig i klubben. Det er regler, der gælder for alle, og som gør træningen mere stilfuld, effektiv og sikker. Etiketten skal kendes ved første graduering og derefter.

Brand Chief Shihan-Dai Casper Olsen

01/

Alle karateudøvere hilser på hinanden med "Osu" også uden for træningssalen. Ordet "Osu" er en international karatehilsen, der udtales højt og tydeligt. Reglen er, at laveste grad hilser først. Når der hilses på en sortbælte skal "Osu" ledsages af sempai eller sensei. Sortbælte 1. -2. dan tiltales med Sempai. Branch Chiefs og sortbælter med 3. dan og opefter tiltales med Sensei.

02/

Man optræder altid respektfuldt overfor alle, ikke mindst højere-graduerede.

03/

Alle karate-kaer skal i deres optræden virke som gode eksempler for hinanden.

04/

Kun Ashihara Karates godkendte mærker er tilladt på gien. Alle andre mærker skal fjernes fra bælte og gi.

05/

Før man træder ind i dojoen, skal gien sidde korrekt og bæltet være bundet korrekt. Aftagning af gi og bælte efter træning må først ske, når man er kommet ud af dojoen. 

06/

Negle skal altid være kortklippede og rene, og for øvrigt skal eleven altid fremtræde soigneret. Håret skal være væk fra ansigtet under træningen.

07/

Ure og smykker af enhver art må ikke bæres under træningen. Værdigenstande kan lægges i dojoen eller multirummet ved siden af dojoen under træningen.

08/

Der må ikke spises eller medtages glasgenstande i dojoen. Tyggegummi, slik, sodavand osv. er forbudt i dojoen. Kun vand i plastikflasker tilladt.

09/

Ved indtræden i dojoen standser man op og bukker reglementeret, dvs. først for shinden og dernæst for instruktør og andre karatekaer i dojoen. Det samme gælder, når man forlader dojoen. Alle karatebuk ledsages af ordet "osu".

10/

Shinden er dojoens æresplads og må ikke berøres.

11/

Når instruktøren starter træningen, går eleverne hurtigt ind på rækker - 5 i hver - højeste grad begynder fra højre. Alle stiller sig i "fudo dachi" (klarstilling). Ved instruktørens "seiza" sætter alle sig ned med venstre ben først. Mænd med ca. tre knytnævebredder mellem knæene og kvinder med en enkelt. Når der siges "shinden ni rei" bukker alle for shinden for at vise at man respekterer karaten og dens traditioner. Med ordet "mokuso" lukker alle øjnene, sidder fuldstændig stille, trækker vejret harmonisk og regelmæssigt for at koncentrere sige om meditationen. Nu gælder det den forestående træning og alle hverdagens gøremål lægges bag eleven. Meditationen er således en koncentrationsøvelse. Ved "mokuso yame" åbner alle øjnene og ved "Kancho ni rei" bukker alle for at vise respekt for Ashihara Kancho, der startede Ashihara-karate-stilen. Dernæst vender instruktøren sig rundt. På den afsluttende "otagai ni rei" bukker alle for alle med "osu onegai shimasu", der tilkendegiver elevernes entusiasme og taknemmelighed over at kunne komme til at træne sammen. Samme ritual gentages til slut i timen, dog erstattes "onegai shimasu" efter træningen med "arigato gozai-mashita" som betyder tak for træning.

.

12/

Under et holds meditation skal alle andre i dojoen forholde sig fuldstændigt roligt.

13/

Kommer man for sent (det vil sige, træningen er begyndt) skal man først sikre sig, at der ikke mediteres i dojoen. I så fald skal man vente med at gå ind til meditationen er færdig. Man bukker ved indgangen og sætter sig med ryggen mod shinden i seiza-stilling med lukkede øjne og afventer instruktørens tilkendegivelse, hvorefter man rejser sig og bukker for instruktøren ledsaget af "osu onegai shimasu". Derefter går man bagom dem der træner og ned i bagerste række og deltager i træningen med mindre instruktøren beordrer noget andet.

14/

Når instruktørens forklaring eller anvisninger er forstået, svares med et "osu" uden man er opfordret hertil. Dette gælder såvel den enkelte elev som hele holdet.

15/

Når man går sammen med en makker, bukker man og siger "osu onegai shimasu". Og når man går fra en makker, bukker man og siger "osu arigato gozaimashita.

16/

Under træningen er fløjten o.l. forbudt. Tale foregår kun, hvis man bliver spurgt eller har spørgsmål, hvilket tilkendegives ved håndsoprækning.

 

17/

Når der rettes på bælte eller gi eller tages benskinner på vendes ryggen til shinden.

 

18/

Ingen må forlade dojoen under træningen uden først at have indhentet instruktørens tilladelse.

19/

Overværer man andres træning, skal man også selv være koncentreret og seriøs.

20/

Skolens lokaler skal altid holdes rene og præsentable. Smid affald i de dertil indrettede affaldsposer og husk at tage dine ting med efter træningen.

bottom of page